เซ็นทรัลแอลป์ กระเช้าลอยฟ้า Komagatake

thumbnail of 15CA-E