คลิกที่ภาพแต่ละภาพเพื่อขยายคำอธิบาย

1.เช็คอิน

hotel_rule01

2.ห้องพักของคุณ

rule02

rule03

rule04

3.วิธีชงชาเขียว

rule05

4.วิธีใส่ยูกาตะ

rule06

5.ธรรมเนียมของโรงแรม

rule07

6.วิธีใช้สุขาแบบญี่ปุ่น

rule08

7.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

rule09

8.วิธีใช้ห้องอาบน้ำสาธารณะ

rule10

9.เวลาอาหาร

Restaurant interior

10.เวลานอน

rule12