ราคาห้องพัก

ราคา

พัก 1 คนต่อห้องพัก 2 คนต่อห้องพัก 3 คนต่อห้องพัก 4 คนต่อห้อง
สีส้มห้องพิเศษ¥25,300¥24,200¥22,000
ห้องมาตรฐาน¥22,000¥20,900¥19,800
สีเหลืองห้องพิเศษ¥24,200¥22,000¥20,900
ห้องมาตรฐาน¥20,900¥18,700¥17,600
สีฟ้าห้องพิเศษ¥20,900¥18,700¥17,600
ห้องมาตรฐาน¥17,600¥15,400¥14,300
สีเขียวห้องพิเศษ¥17,600¥16,500
ห้องมาตรฐาน¥14,300¥13,200
สีขาวห้องพิเศษ¥16,500¥15,400
ห้องมาตรฐาน¥13,200¥12,100

หมายเหตุ

*ราคาต่อคนรวมภาษีและอาหารสองมื้อต่อคืน
*โรงแรมปิดทำการในวันสีแดงเนื่องจากกระเช้าลอยฟ้าปิดเช่นกัน
*ผู้ที่เข้าพักคนเดียว(พักเดี่ยว) หรือไม่รับประทานอาหารจะได้สามารถเข้าพักได้ในช่วงวันสีขาว

ผู้เข้าพักคนเดียว(พักเดี่ยว)
ค่าห้องพักเท่ากับการเข้าพักคู่ (15,120 เยนสำหรับห้องพักพรีเมี่ยมและ 11,880 เยนสำหรับห้องพักมาตรฐาน)
เข้าพักโดยไม่รับอาหาร
7,700 เยนต่อคน (ห้องพักมาตรฐาน)

ราคาพิเศษ

  • ส่วนลด 20% สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • เด็กทารกไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้น 3,300 เยน สำหรับผ้าปูที่นอนหรืออาหารเท่านั้น / 6,600 เยน สำหรับผ้าปูที่นอนและอาหาร)
  • [ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก] 20% จาก 3 วันก่อนวันจอง และ 50% ในวันที่เข้าพัก
  • รับบัตรเครดิตสำหรับการชำระค่าห้องเต็มเต็มจำนวน (ไม่มีส่วนลด)
card

อื่นๆ

  • เช็คอิน 14:00 น. / เช็คเอาต์ 9:00 น.
  • [เวลารับประทานอาหาร] อาหารเย็น 18:00 น. / อาหารเช้า 7:00 น. (ร้านอาหารชั้น 1)
  • [เวลาอาบน้ำ] 16:30 น. – 9:00 น. (ห้องอาบน้ำชั้น B1)