ราคาห้องพัก

ราคา

พัก 2 คนต่อห้องพัก 3 คนต่อห้องพัก 4 คนต่อห้อง
สีส้มห้องพิเศษ¥24,840¥22,680¥21,600
ห้องมาตรฐาน¥21,600¥19,440¥18,360
สีเหลืองห้องพิเศษ¥23,760¥21,600¥20,520
ห้องมาตรฐาน¥20,520¥18,360¥17,280
สีฟ้าห้องพิเศษ¥20,520¥18,360¥17,280
ห้องมาตรฐาน¥17,280¥15,120¥14,040
สีเขียวห้องพิเศษ¥16,200
ห้องมาตรฐาน¥12,960
สีขาวห้องพิเศษ¥15,120
ห้องมาตรฐาน¥15,120

หมายเหตุ

*ราคาต่อคนรวมภาษีและอาหารสองมื้อต่อคืน
*โรงแรมปิดทำการในวันสีแดงเนื่องจากกระเช้าลอยฟ้าปิดเช่นกัน
*ผู้ที่เข้าพักคนเดียว(พักเดี่ยว) หรือไม่รับประทานอาหารจะได้สามารถเข้าพักได้ในช่วงวันสีขาว

ผู้เข้าพักคนเดียว(พักเดี่ยว)
ค่าห้องพักเท่ากับการเข้าพักคู่ (15,120 เยนสำหรับห้องพักพรีเมี่ยมและ 11,880 เยนสำหรับห้องพักมาตรฐาน)
เข้าพักโดยไม่รับอาหาร
7,560 เยนต่อคน (ห้องพักมาตรฐาน)

ราคาพิเศษ

  • ส่วนลด 20% สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • เด็กทารกไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้น 3,240 เยน สำหรับผ้าปูที่นอนหรืออาหารเท่านั้น / 6,480 เยน สำหรับผ้าปูที่นอนและอาหาร)
  • [ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก] 20% จาก 3 วันก่อนวันจอง และ 50% ในวันที่เข้าพัก
  • รับบัตรเครดิตสำหรับการชำระค่าห้องเต็มเต็มจำนวน (ไม่มีส่วนลด)
card

อื่นๆ

  • เช็คอิน 14:00 น. / เช็คเอาต์ 9:00 น.
  • [เวลารับประทานอาหาร] อาหารเย็น 18:00 น. / อาหารเช้า 7:00 น. (ร้านอาหารชั้น 1)
  • [เวลาอาบน้ำ] 16:30 น. – 9:00 น. (ห้องอาบน้ำชั้น B1)